Cinnah Caddesi, No: 9 /3, Çankaya, Ankara +90 (312) 468 68 50 - 51

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hipertansiyon diğer adıyla yüksek tansiyon atardamar içerisindeki kan basıncının aşırı yükselmesine verilen addır. Kalp pompa işlevini yaparken, kanı belli bir basınç altında aortaya atar. Kan basıncının en yüksek olduğu zaman, kalpten çıktığı andır. Atardamarlar inceldikçe, kan basıncı düşer. Toplardamarlardaki basınç ise, atardamarlardan daha düşüktür. Bu durum, kanın vücutta sağlıklı bir şekilde dolaşması için gereklidir. Kan basıncı söylenirken toplardamarlardaki basınçtan değil, atardamarlardaki basınçtan bahsedilir. Aşağıda sık sorulan sorularla daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Bilindiği gibi damarların içinde kan dolaşmaktadır. Kanın görevi, oksijen, besin ve vücuda faydalı maddeleri hücrelere taşımak, hücrelerde oluşan karbondioksit ile atık maddeleri alarak taşıyıp uzaklaştırmaktır. Kanın vücutta sorunsuz bir şekilde ... Devamı İçin tıklayınız
Hipertansiyon, yani yüksek tansiyon toplumda en yaygın görülen hastalıkların başında gelmektedir. Hipertansiyon vücutta yarattığı tahribatlar nedeniyle kişi ... Devamı İçin tıklayınız
Düşük tansiyon hastaların en çok üzerinde durdukları sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Bazı hastalarda düşük tansiyon tespit edilmesi... Devamı İçin tıklayınız
Cinsellik özellikle erkek hastaların en çok ilaç bırakma nedeni olduğu için, üzerinde fazlaca durulması gereken bir konudur. Cinsel yaşam konusunda... Devamı İçin tıklayınız
Damar duvarında yağlar ve pıhtılaşma elemanları toplanarak plak dediğimiz balmumuna benzeyen maddelere yol açar...Devamı İçin tıklayınız
Bilindiği gibi hipertansiyon toplumda çok yaygın görülen bir hastalıktır. Hipertansiyon Askerlik çağına gelmiş kişilerde de sık görülür. Bu nedenle belli sınırlar dâhilinde olan, komplikasyon yapmamış hipertansiyon askerlik...Devamı İçin tıklayınız
Seksüel ilişki de nihayetinde bir aktivitedir. Hem fiziksel ve hem de ruhsal olarak fazlasıyla aktif olunan bir süreçtir. Her aktivitede kalp hızının ve kalbin atım gücünün artmasına bağlı ...Devamı İçin tıklayınız
Esansiyel primer hipertansiyon denildiği zaman nedeni belli olmayan yüksek tansiyon akla gelmelidir. Hipertansiyon hastalarının önemli bir kısmı ...Devamı İçin tıklayınız
Kişilerde ölçülen tansiyon çok değişkendir. Kişinin vücudundan veya dışarıdan kaynaklanan faktörlere göre artıp azalabilir. Önemli olan bu değişimin, kişinin yaşamını tehdit...Devamı İçin tıklayınız
Hipertansiyonun ortaya çıkmasını sağlayan faktörler, kişiyle ilgili olduğu gibi, çevreyle de ilişkilidir. Hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın görülmesinde kişiye ilişkin faktörlerin başında...Devamı İçin tıklayınız
Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı polislik alımı için bazı başvuru şartları belirlemiştir. Özellikle sağlık alanındaki koşulları günün şartlarına göre değiştirmekte...Devamı İçin tıklayınız
Halk arasında kalbin büyümesi olarak bilinen durum, kalp kasının kalınlaşması veya kalbin içinin genişlemesi ile oluşan durumdur. Kalp büyümesinin en önemli nedenlerinden birisi ...Devamı İçin tıklayınız
İçişleri bakanlığı polis alımında sağlık için bazı kriterler koymuştur ve bu kriterler günümüzün koşullarına göre güncellenmekte ve resmi gazetede yayınlanmaktadır. Bu kriterler A, B,C dilimi şartları olarak...Devamı İçin tıklayınız
Düzenli egzersiz yapmak, sadece yüksek tansiyon için değil, birçok sağlık sorunun çözümlenmesine yardımcı olan önemli bir uğraştır. Düzenli egzersiz, total ...Devamı İçin tıklayınız
Her ilaç gibi tansiyon ilaçlarının da yan etkisi vardır. Ancak bu yan etkiler çoğu zaman hastanın hayatını tehdit etmez, basit bazı tedbirlerle ...Devamı İçin tıklayınız
Tansiyon, yani kan basıncının ölçülmesi, hipertansiyonun tanısının konulmasında ve takip edilmesinde çok önemlidir. Bunun için tansiyon aleti...Devamı İçin tıklayınız
Yüksek tansiyonun vücutta oluşturduğu hasarları önlemek için mutlaka tedavi etmek gerekmektedir. Aksi takdirde oluşturduğu sorunlar, hasta...Devamı İçin tıklayınız
Bu cihazların ölçüm tekniği 150 yıldır bilinmesine karşın, özellikle son 30 yılda çok popüler olmuşlardır. Elektronik teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak çeşitlenmiş, doğru ölçüm yapabilme kapasiteleri yükselmiştir. Bu cihazların kulaklıkla ölçen...Devamı İçin tıklayınız
Çoğu zaman birçok hastalıkta görülen belirtilerdir. Yani yüksek tansiyona özgü denilebilecek direkt bir belirti yoktur. Bu nedenle kişi hipertansiyonu olup olmadığını anlayamaz ama yine de aşağıda... Devamı İçin tıklayınız
Hipertansiyon toplumda en yaygın görülen bir hastalıktır. Günümüzde hastane acillerine başvuran hastaların önemli bir kısmı yüksek tansiyon ve bununla ilgili tahribatlar nedeniyledir. Yapılan araştırmalarda bizim toplumda yaklaşık 15-20 milyon civarında hipertansiyon hastası bulunduğu belirlenmiştir. Yüksek tansiyonun görülme sıklığı yaş ile birlikte artmaktadır... Devamı İçin tıklayınız
Tıbbi ve cerrahi bozukluklar sebebiyle kendini gösterebilen düşük tansiyon, kişiyi rahatsız edebilecek önemli bir durum olabilir. Düşük tansiyon kişinin psikolojik durumu, kullandığı ilaçları, beslenme düzeni gibi faktörler etkileyebilir. Hamilelik durumlarında da tansiyon düşmesi ile sık sık karşılaşıyoruz. Eğer düşük tansiyon ağır kanamaya, bir hastalığa veya su kaybına bağlı değilse, hamileliğin seyri sırasında görülebilen, telaş edilmemesi gereken bir durumdur. Doğum yapılması sonrasında tansiyon normal değerlerine dönecektir... Devamı İçin tıklayınız
Her insanın tansiyonu herhangi bir anda düşebilir. Çoğu zaman da herhangi bir belirti göstermez. Ama bazen düşük tansiyon uzun sürebilir ve tedavi edilmezse hastada önemli tehlikeli sonuçlara... Devamı İçin tıklayınız
Alkol, ilk çağlardan beri tüketilen ve daha çok keyif verici olarak kullanılan bir maddedir. Alkol maddesi de aynı tuz gibi, sanayide ve ilaç sektöründe çok kullanılmaktadır. Bizim bu bölümde tartışacağımız konu keyif verici olarak kullanılan... Devamı İçin tıklayınız
Bu soruya cevap vermeden önce bir hususu belirtmek istiyorum. Düşük tansiyonu ve nedenlerini araştırmak için, hipertansiyonda yapılan incelemeler kullanılmaktadır. Düşük tansiyonu tedavi etmek için öncelikle nedeninin saptanması gerekmektedir. Bir neden bulunduğu takdirde öncelikle tedavi edilmesi düşük tansiyon... Devamı İçin tıklayınız
Hipertansiyon, aslında bir hastalık sayılmaktan ziyade, vücutta yaptığı tahribatlar nedeniyle önemlidir ve bu nedenle bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bilindiği gibi, kanın damarlarda rahat dolaşması için bir basınca gerek vardır. Bu basınç... Devamı İçin tıklayınız
Hipertansiyon toplumda en yaygın görülen hastalıkların başında gelmektedir. Sinsi bir hastalık olarak kabul edilir ve çoğu zaman... Devamı İçin tıklayınız
Hipertansiyon, yani yüksek tansiyon toplumda en yaygın görülen hastalıkların başında gelmektedir. Hipertansiyon vücutta yarattığı tahribatlar nedeniyle kişi sağlığında olumsuz etkiler yapma... Devamı İçin tıklayınız
Yüzyıllardan beri üzerine öyküler yazılan, adaklar adanan, şarkılar yazılan, savaşlar yapılan, tuz, uzun yıllardan beri yaşamımızın vaz geçilmez maddelerinden birisi olmuştur. İlk çağlarda o kadar değerli bir madde idi ki, para birimi olarak bile kullanılmıştır. Eskiden, Roma askerlerinin ücreti tuza karşılık gelen... Devamı İçin tıklayınız
Cinsel yaşam, kişinin yaşam kalitesini fazlasıyla etkileyen alanlardan birisidir. Seksüel yaşamdaki şikâyetler, en çok erkeklerden gelmektedir. Ancak kadınlarda da bu problem sık olarak gözlenir. Kadınlar, sosyal yaşamdaki... Devamı İçin tıklayınız
Ani hipertansiyonu daha çok birdenbire yükselen kan basıncı olarak değerlendirmek lazımdır. Özellikle kişilik durumuna bağlı olarak stresli kişilerde kan basıncı aniden çok yükseklere çıkabilir. Bunun en önemli nedeni vücuttan adrenalin dediğimiz hormonun... Devamı İçin tıklayınız
Hipertansiyon toplumda en yaygın görülen ve sonuçları itibariyle kişi ve toplum sağlığını etkileyen en önemli hastalıkların başında gelir. Hipertansiyonun şiddeti kişiden kişiye değişir. Yaptığı tahribatın... Devamı İçin tıklayınız
Kalp vücutta bir pompa görevi yapar ve bir emme-basma tulumbası gibi çalışarak kanı tüm vücuda dağıtır. Kalbin bir dakikada 60-80 defa attığını varsayarsak, 24 saatte yaklaşık... Devamı İçin tıklayınız
Kan basıncını oluşturan mekanizmalar çok karışıktır. Üzerinde çok sayıda araştırma yapılmakta, her gün yeni bilgiler eklenmektedir. Kan basıncını etkileyen faktörleri... Devamı İçin tıklayınız

Kan basıncı yüksekliğini tarif ederken normal değerlerin ne olduğunu bilmenin önemi büyüktür. Ölçülen değerlere göre sınıflandırma aşağıdaki gibidir.

En iyi tansiyon:  < 120/80 mmHg

Normal: <120-129/80-84 mmHg

Hipertansiyon öncesi: 120-139/81-89 mmHg

Hipertansiyon ≥ 140/90 mmHg

Evre 1 Hipertansiyon: 140-159/90-99 mmHg

Evre 2 Hipertansiyon: >160-179/100-109 mmHg

Evre 3 Hipertansiyon: ≥ 180/110

Yukarıdaki yazılmayan, ancak önemli olan bir kan basıncı tipi daha vardır. Bazı kişilerde büyük tansiyon yüksek, yani 140 mmHg’nın üstünde, küçük tansiyon ise düşük, yani 90 mmHg’nın altındadır. Bu tansiyon “izole sistolik hipertansiyon” olarak adlandırılır. Tüm yüksek tansiyonluların yaklaşık % 30’u bu gruba girmektedir. Yaşlı kişilerde daha çok görülür.

Kan basıncını oluşturan mekanizmalar çok karışıktır. Üzerinde çok sayıda araştırma yapılmakta, her gün yeni bilgiler eklenmektedir. Kan basıncını etkileyen faktörleriTansiyon toplumda en yaygın görülen bir hastalıktır. Günümüzde hastane acillerine başvuran hastaların önemli bir kısmı yüksek tansiyon ve bununla ilgili tahribatlar nedeniyledir. Yapılan araştırmalarda bizim toplumda yaklaşık 15-20 milyon... Devamı İçin tıklayınız
Öncelikle bu soruya cevap verebilmek için, kanın vücut içerisinde ne görev yaptığını anlatmak gerekmektedir. Kanın görevi, akciğerlerle alınan oksijeni, gıdalarla aldığımız sindirilmiş besini ve vücudumuz için... Devamı İçin tıklayınız
Hipertansiyon nedenleri arasında en çok böbrek hastalıkları ve böbrek damarındaki daralmalar sayılır. Bunun yanında böbrek üstü bezlerinden, beyindeki hipofiz organından ve... Devamı İçin tıklayınız
Etiyolojisi (nedeni) belirlenen hipertansiyona sekonder veya ikincil hipertansiyon denilmektedir. Eğer düzeltilebilecek bir neden bulunursa hasta hipertansiyondan kurtulabilir veya daha az ilaçla... Devamı İçin tıklayınız
Günümüzde sağlık kayıtlarının tutulması çok önemlidir. Bu kayıtlar, hekimin hasta üzerindeki gözlemlerinden, koyduğu tanılardan oluşmakta, hasta takip ve ... Devamı İçin tıklayınız
Kulak çınlaması hipertansiyon hekimlerini ve kulak-burun-boğaz uzmanlarını en çok meşgul eden belirtilerin başında gelmektedir. Genel olarak Tinnitus olarak adlandırılan kulak çınlamasını yapan... Devamı İçin tıklayınız

Telefon: +90 (312) 468 68 50 - 51

Cinnah Caddesi, No: 9 /3,
Çankaya, Ankara