Cinnah Caddesi, No: 9 /3, Çankaya, Ankara +90 (312) 468 68 50 - 51

Kadın Cinsel Yaşamı ve Hipertansiyon

Kadın Cinsel Yaşamı ve Hipertansiyon
Cinsel yaşam, kişinin yaşam kalitesini fazlasıyla etkileyen alanlardan birisidir. Seksüel yaşamdaki şikâyetler, en çok erkeklerden gelmektedir. Ancak kadınlarda da bu problem sık olarak gözlenir. Kadınlar, sosyal yaşamdaki baskı nedeniyle bu konudaki şikâyetlerini dile getirmekten kaçınırlar. Kadınlar toplumun yarısını oluşturmalarına karşın, onlarda görülen seksüel yaşamdaki bozukluklardan pek bahsedilmez, ayıp olarak görülür.
Hâlbuki kadınlarda da yaşam kalitesinin yüksek olmasında sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olmak önemlidir. Birçok çalışma kadınlarda cinsel yaşam bozukluklarının sık görüldüğünü, hatta erkeklerde görülenlerden daha fazla olduğunu göstermiştir.
Toplumda hipertansiyon çok yaygın görülen bir sorundur. Hipertansiyonu olan kadınlarda toplumun önemli bir kısmını oluştururlar. Bu nedenle ihmal edilmemesi gereken bir sorundur. Şimdi kadın ve cinsel yaşamdan bahsedelim:
Kadınların cinsel yaşamı erkeklerden çok daha komplikedir. Onların seksüel arzularını ve uyarılmalarını etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bu durum sadece psikolojik sorunlarla izah edilemez.
Kadınlardaki seksüel bozukluklar, aşağıda saydığım şekilde kendilerini göstermektedir:
  1. Cinsel arzudaki bozukluklar,
  2. Cinsel heyecanda görülen azalma,
  3. Orgazm hissinde görülen bozukluklar,
  4. Cinsel ilişki sırasında ağrı duyulması.
Hipertansiyonun yukarıda saydığım cinsel yaşam bozukluklarının görülmesinde risk faktörü olup olmadığı tartışmalıdır.  Yalnız yapılan çalışmalarda hipertansiyonu olan kadınlarda, normal tansiyonu olanlara göre cinsel yaşam bozukluklarının daha sık görüldüğü rapor edilmiştir. Bazı küçük boyutlu çalışmalarda ise hipertansiyonun vajinal sıvıda azalmaya, orgazmda yetersizliğe neden olduğu ve cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilmesini artırdığı yönünde görüşler ileri sürülmüştür. Son yıllarda tamamlanan SPRINT çalışmasında aynı zamanda kadınlardaki seksüel bozukluklarla kan basıncı arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Bu çalışmaya alınan kadınlarda kan basıncı ile hipertansiyon ilaçlarının cinsel bozukluklarla ilişkisi gösterilmemiştir. Yalnız SPRINT çalışmasında depresyonu ve başka fiziksel hastalıkları olan hipertansiyonlu kadınlarda seksüel bozuklukların daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Yine de yüksek tansiyonu olan kadınlarda olanak ölçüsünde cinsel fonksiyon bozukluklarının varlığı sorgulanmalıdır. Öncelikle bu tür bozukluğu oluşturan nedenler araştırılmalı ve tedavi edilmelidir. Hipertansiyonun tedavisi 'nin seksüel problemlerin çözülmesine katkı sağlayıp sağlamadığı kesin değildir. Yine de hipertansiyonun kontrol altına alınmasının faydalı olduğuna dair görüşler de mevcuttur. SPRINT çalışmasının da gösterdiği gibi, hipertansiyon ilaçlarının kadınların seksüel yaşamlarında bozukluğa neden oldukları konusunda kanıtlanmış bir görüş mevcut değildir.

 

 

Hipertansiyon Daha Fazla Sık Sorulan Sorular

Telefon: +90 (312) 468 68 50 - 51

Cinnah Caddesi, No: 9 /3,
Çankaya, Ankara