Cinnah Caddesi, No: 9 /3, Çankaya, Ankara +90 (312) 468 68 50 - 51

Hipertansiyon ve Kalp Büyümesi İlişkisi Nedir?

Hipertansiyon ve Kalp Büyümesi İlişkisi

Kalp Büyümesi Nedir?

Halk arasında kalbin büyümesi olarak bilinen durum, kalp kasının kalınlaşması veya kalbin içinin genişlemesi ile oluşan durumdur. Kalp büyümesinin en önemli nedenlerinden birisi hipertansiyondur. Şimdi bu durum nasıl oluşur, onu anlatalım:

Hipertansiyon ve Kalp Büyümesi İlişkisi Nedir?

Hipertansiyon hastalarında aort damarı, atardamarlar ve kılcal damarların içindeki yükselmiş basıncı yenmek için kalp çok fazla ve güçlü çalışır. Bu durumu şu şekilde izah edebiliriz. Ağırlık çalışan bir kişinin kol kasları nasıl kalınlaşırsa, damar içerisindeki basıncı yenmek için çalışan kalbin karıncığının duvarları da bu şekilde kalınlaşır. Yani kalp, vücuda yeteri kadar kan pompalamak için damar içerisindeki yükselmiş basıncı yenmesi gerekmektedir. Bu basıncı yenebilmek için, güçlenmeye çalışır. Aslında kalp, kendisini korumak ve daha güçlü çalışmak için yüksek tansiyona adapte olmaya çalışmaktadır. Bir süre sonra bu çaba olumsuz etkiler. Yani kalp kası kalınlaşması, doktorların hipertrofi adını verdiği durum hastaya zarar vermeye başlar.

Şimdi aklınıza şu soru gelecektir. Bazı tansiyon hastalarında kan basıncı çok yükselmesine karşın, kalp kaslarında kalınlaşma olmamaktadır. Niye bu durum olmaktadır? Haklısınız, her yüksek tansiyon hastasında kalp kalınlaşması görülecek diye bir durum mevcut değildir. Yüksek tansiyonda kalp kası kalınlaşmasının oluşumunda rol alan en önemli faktörler, tansiyonun şiddeti ve süresidir. Uzun süredir mevcut olan ve tedavi edilmeyen yüksek tansiyonlu hastalarda kalp kası kalınlaşması daha fazla görülür.

Kalp kası kalınlaşmasında, yüksek tansiyona eşlik eden diğer risk faktörlerin de katkısı bulunmaktadır. Bunları önem sırasına göre sayarsak:

  • Şişmanlık,
  • Fazla tuz alımı,
  • Kalıtım,
  • Cinsiyet,
  • İleri yaş,
  • İnsülin direnci,
  • Alkol kullanımı,
  • Damar içerisindeki kanın yoğunluğu,

Kalp kası kalınlaşması, yukarıda sayılan faktörlerin birlikte bulunduğu hipertansiyon hastalarında daha sık görülmektedir.

Kalp kası kalınlaşması aslında kalbin adaptasyon çabası olmasına karşın, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Kalp kaslarında kalınlaşma olan hastalarda kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, ritim bozuklukları, inme ve ani ölüm oranı yüksektir. Bu nedenle yüksek tansiyon hastalarında kalp kası kalınlaşmasının tanısının konulması ve tedavisi çok önemlidir.

Kalp kasının kalınlaşmasının tanısı nasıl konulur?

Öncelikle kalınlaşma fazla ise, muayenede kalbin göğüs duvarına çarptığı hissedilebilir. Dinleme aleti ile muayene sırasında, kalbin normalde duyulan seslerinin yanına bazı seslerin eklendiği işitilebilir. Muayene sırasında saptanan bu bulgular, kalp kası kalınlaşmasından şüphe edilmesine neden olabilir. Kesin tanısı ise, ekokardiyografi denilen, kalbin ultrasonografik incelemesiyle yapılabilmektedir. Bu tetkik yardımıyla kalbin gram olarak ağırlığı hesaplanır.

Dikkatli bir incelemeyle kalp şeridi denilen EKG’de de kalp kasının kalınlaşmasından şüphe edilebilir. Kalp kası kalınlaşması uzun sürmüş ve fazla miktarda ise EKG şeridi ile anlaşılabilir ancak derecesi hakkında tam bilgi elde edilemez.

Bazen akciğer filminde de kalbin gölgesi büyümüş olarak gözlenebilir. Bu durum yanıltıcı olmasına karşın, kalp kası kalınlaşmasına işaret edebilir. Hem EKG ve hem de akciğer filminde kalp kası kalınlaşmasından şüphe edilirse, ekokardiyografi, yani kalbin ultrasonografisi yapılarak kalp kasının kalınlığının ölçülmesi gerekmektedir.

Peki, kalp kası kalınlaşırsa ne gibi olaylar gözlenebilir?

Yukarıda açıklamıştık, kalp kası kalınlaşması, aslında kalbin yüksek tansiyona uyum sağlama çabasının bir sonucudur. Kan basıncı düşürülmezse, kalınlaşma ilelebet devam etmez, bir süre sonra kalp yorulur, daha zayıf çalışmaya başlar, kalp yetmezliğine doğru gidiş gözlenir. Bu hastalarda ritim bozuklukları sık görülmeye başlar. Kalp kası kalınlaşması sonucunda kalbe gelen oksijen miktarı yetmez, hasta göğüs ağrıları hissetmeye başlar.

Kalp kası kalınlaşmasının tedavisinin en iyi yolu, bu durumun gelişmesini önlemektir. Yani yüksek tansiyon oluşmasını önlemektir. Hipertansiyon gelişmesini önleyecek her tedbir, kalp kası kalınlaşmasından kişiyi koruyacaktır.

Şimdi okuyucunun aklına şu soru gelebilir: Ben yüksek tansiyonum olduğunun farkına geç vardım. Doktorum kalp kasımın kalınlaştığını söyledi, bu durum geriye döner mi? Yani kalbimin kası normale gelebilir mi? Evet gelir veya kalınlık azaltılabilir, en azından daha fazla ilerlemesi önlenebilir. Hipertansiyon tedavisinin her türü, kalp kasının kalınlaşmasını geriletir. Kan basıncı normale gelirse, kalbin önündeki yük azalacağı için, kalp daha rahat çalışır, kaslar giderek incelmeye başlar.

Ayrıca bazı tansiyon ilaçları direkt olarak kalp kası hücrelerine tesir ederek, kalp duvarlarını inceltirler. Biz bu hastaları tedavi etmek için, o tür ilaçları daha çok tercih ederiz. Yani kısaca söylemek gerekirse, kalp kası kalınlaşması kader değildir, oluşması önlenebilir ve tedavisi yapılabilir.

 

Hipertansiyon Daha Fazla Sık Sorulan Sorular

Telefon: +90 (312) 468 68 50 - 51

Cinnah Caddesi, No: 9 /3,
Çankaya, Ankara