Cinnah Caddesi, No: 9 /3, Çankaya, Ankara +90 (312) 468 68 50 - 51

Hipertansiyon İlaçları

Hipertansiyon ilaçları

 Yüksek tansiyonun vücutta oluşturduğu hasarları önlemek için mutlaka tedavi etmek gerekmektedir. Aksi takdirde oluşturduğu sorunlar, hasta, hasta yakını ve toplum için yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Yapılan tüm çabalara karşın, yüksek tansiyonun tedavisine direnç gösteren fazla sayıda hasta mevcuttur. Hele hastanın kan basıncı tesadüfen yüksek bulunmuşsa, tedaviye razı etmek daha da güçleşmektedir. Hemen bir itiraz gelir. “Yahu benim hiçbir şikâyetim yok, nereden çıktı bu tansiyon? Bir de ilaç verecekler, düzenimi alt üst edecekler.”.Bu lafı en çok erkek hastalardan duyarız. Üstelik bu hastalar teşhise inanmaz, doktor doktor gezerler.

Hipertansiyon sinsi bir hastalıktır, çoğu zaman belirti vermez. Belirtilerin önemli bir kısmı, yaptığı tahribatlara ilişkin belirtilerdir. Acile başvuran hastaların yarıya yakını, yüksek tansiyon ve buna ilişkin tahribatlarla ilgilidir.
Son yıllarda kan basıncı düşüren ilaç alanında büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Yan etkisi az, etkenliği fazla birçok ilaç geliştirilmiştir. İlaç endüstrisi, hekimlerin eline tansiyonu yenmek için güçlü silahlar vermişler, vermeye devam etmektedirler. Tansiyon ilaçlarının kullanılması sayesinde kan basıncında istenen seviyelere ulaşmak büyük ölçüde olanaklı hale gelmiş bulunmaktadır. İlaç kullanımının artmasına paralel olarak, kan basıncının kontrolü artmış, yüksek tansiyonun yaptığı tehlikeli sonuçlardan inme ve koroner kalp hastalığının görülme sıklığında önemli bir azalma gerçekleşmiştir. Ayrıca hipertansiyonun ilaçla tedavisi sayesinde, kalp duvarlarındaki kalınlaşma düzelmekte, böbrek hastalığının görülme sıklığı azalmaktadır.
Yüksek tansiyon ilaçlarının yan etkileri fazla abartılmamalıdır. Bu yan etkilerin birçoğu üstesinden gelinebilecek yan etkilerdir. Bir ilacın geliştirilmesi yaklaşık 5-10 yıl gibi bir zaman dilimi almaktadır. Araştırma devresinde klinik çalışmalar yapılarak, etkenlikleri ve yan etkileri incelenmektedir. İnsanlarda etkenliği kanıtlandıktan ve yan etkileri belirlendikten sonra piyasaya verilmektedir.
Israrla vurgulamak istiyorum, asıl yüksek tansiyonun yan etkilerinden korkmak gerekmektedir. İlaçlar sayesinde yüksek tansiyonun olumsuz etkilerinden korunulduğu unutulmamalıdır. Şimdi kan basıncı ilaçları kaç gruptur, maddeler halinde saymak istiyorum:
  1. İdrar söktürücü ilaçlar,
  2. Beta blokörler,
  3. Kalsiyum kanal blokörleri,
  4. Anjiyotensin konverting enzim baskılayıcı ilaçlar (ACEI grubu),
  5. Anjiyotensin reseptör blokörleri (ARB grubu),
  6. Alfa blokörler,
  7. Damar genişleticiler (Vazodilatörler),
  8. Beyinden etkili olan ilaçlar,
Kan basıncını düşüren ilaçlar ya tek başına veya başka tansiyon ilaçlarıyla birlikte kullanılabilirler. İlaç dozları ve kullanım şekilleri hastanın bulgularına ve kan basıncının şiddetine göre belirlenir. Bugün tedavi verilen hastaların yarıya yakını, kombine ilaç kullanmaktadırlar. Bazı tansiyon ilaçları birbirlerinin etkilerini artırırlar, bazıları ise azaltırlar. Hangi ilacı birlikte kullanmaya karar vermek ve dozlarını ayarlamak, doktor tarafından yapılmalıdır.

 

Hipertansiyon Daha Fazla Sık Sorulan Sorular

Telefon: +90 (312) 468 68 50 - 51

Cinnah Caddesi, No: 9 /3,
Çankaya, Ankara