Cinnah Caddesi, No: 9 /3, Çankaya, Ankara +90 (312) 468 68 50 - 51

Hipertansiyon Kodu Nedir?


Günümüzde sağlık kayıtlarının tutulması çok önemlidir. Bu kayıtlar, hekimin hasta üzerindeki gözlemlerinden, koyduğu tanılardan oluşmakta, hasta takip ve tedavisinde, hasta bakımında sağlık çalışanlarına yardımcı olmaktadır. Bu sınıflandırmayı yapmaktaki amaç, sağlık hizmeti veren kurum ve kişiler arasında benzer durumlar için bir terminoloji oluşturmaktır.

Hipertansiyon Kodlama ve buna bağlı olarak sınıflandırma sistemleri sağlık kayıtlarının, bilginin saklanmasını ve kolayca ulaşılmasını sağlayan bir depo olarak görev yapar. Bu kayıtlar sayesinde hastalık tanı ve tedavilerin günümüzdeki durumu anlaşılır, geleceği hakkında planlama yapılır.

Bu kodlama ve sınıflandırmaya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1978 yılında başlamıştır. Sürekli revize edilerek en son ICD-10 olarak adlandırılan kodlama sistemi yayınlanmıştır. Bu son revizyon 155.000’den fazla kod içermektedir.

ICD-10 kod sistemi içerisinde hipertansiyonun nedenlerine, hasarlarına ve eşlik eden risk faktörlerine göre farklı kodlar verilmiştir. Ancak genel olarak kabul edilen esansiyel hipertansiyonun ICD-10 kodu, I10’dur.

 


Hipertansiyon Daha Fazla Sık Sorulan Sorular

Telefon: +90 (312) 468 68 50 - 51

Cinnah Caddesi, No: 9 /3,
Çankaya, Ankara