Cinnah Caddesi, No: 9 /3, Çankaya, Ankara +90 (312) 468 68 50 - 51

Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Yüksek tansiyonun (Hipertansiyon) normale getirilmesi için ilaç dışı ve ilaçla tedaviler vardır. Hangi tedavinin verilmesine hekim hastanın kan basıncını durumunu, vücutta yaptığı hasarları, eşlik eden risk faktörlerini belirleyerek karar verir. Aşağıdaki yazıda daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tansiyon toplumda en yaygın görülen bir hastalıktır. Günümüzde hastane acillerine başvuran hastaların önemli bir kısmı yüksek tansiyon ve bununla ilgili tahribatlar nedeniyledir. Yapılan araştırmalarda bizim toplumda yaklaşık 15-20 milyon civarında hipertansiyon hastası bulunduğu belirlenmiştir. Yüksek tansiyonun görülme sıklığı yaş ile birlikte artmaktadır.
Vücutta yaptığı tahribatlar nedeniyle kişi sağlığını büyük ölçüde tehlikeye sokan yüksek kan basıncının düşürülüp normale getirilmesi hayati önem taşır. "Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür?" şimdi kısaca bunu anlatalım.
Modern tıp, yüksek tansiyonu tedavi etmek için doktorlara birçok araç sunmuştur. Hasta hekimiyle diyaloğunu ihmal etmez, verilen tavsiyelere uyum gösterirse, hipertansiyon korkulacak bir hastalık olmaktan çıkar. Ancak maalesef birçok hasta bu kurala uymamakta, tedavisini ihmal etmektedir. Bu konuda ne yapılabilir, maddeler halinde yazalım.
 1. Hastaların hipertansiyon tanısını kabullenmeleri her zaman kolay olmamaktadır. Özellikle erkek hastalarda bu sorun daha önemli boyutlardadır. Sabırla hastaya bu konu anlatılmalı, tedavinin mümkün olduğunu, gereken önlemleri alması koşuluyla, yüksek tansiyonun korkulacak bir hastalık olmadığının vurgulanması gerekmektedir. Ayrıca hastanın tedaviden beklentileri değerlendirilmeli ve bu konuda onu tatmin edici konuşmalar yapılmalıdır,
 2. Hastanın yüksek tansiyonla ilgili endişeleri tartışılmalı, anlamadığı kısımlar daha ayrıntılı olarak açıklanmalıdır,
 3. Hastanın şu andaki mevcut kan basıncı düzeyinin ne olduğu ve bu düzeyde nasıl sorunlar ile karşılaşabileceği ayrıntılı olarak izah edilmelidir,
 4. Hasta ile hekim arasında hedeflenen kan basıncı düzeyi konusunda mutabakat sağlanmalıdır,
 5. Hastaya, verilecek tedavi konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılmalıdır,
 6. Hastanın endişeleri ve kafasında oluşmuş sorular ortaya çıkarılmalı, bunlara doyurucu yanıtlar verilmelidir,
 7. Hipertansiyon tedavisine neden devam etmek gerektiği ayrıntılı olarak anlatılmalıdır,
 8. Hastanın tedavi konusunda alınan her karara katılması sağlanmalı ve onun yardımı alınmalıdır,
 9. Tedaviye uyumu artırmak için verilecek tedavi rejimi uygulanabilir olmalıdır,
 10. Verilecek tedavi hastanın günlük yaşamı ile uyumlu olmalıdır,
 11. Hasta, verilecek tedavinin yan etkilerini tartışarak, endişelerinden bahsetmesi konusunda cesaretlendirilmelidir,
 12. Hastanın kan basıncını kendisinin takip etmesi konusunda cesaretlendirilmelidir,
 13. Tedavi harcamaları en aza indirilmelidir,
 14. Kan basıncı düzeyleri konusunda geri bildirim sağlanmalıdır,
 15. Aile bireylerinin kan basıncı kontrol sürecinin bir parçası olmaları konusunda eğitilmeli ve teşvik edilmelidirler.
İşte hekim ile hasta arasında yukarıda yazdığım ilkeler doğrultusunda sağlıklı bir iletişim kurulursa, hipertansiyonun düşürülmesi sağlanabilir. Yüksek tansiyonun normale getirilmesi için ilaç dışı ve ilaçla tedaviler vardır. Hangi tedavinin verilmesine hekim hastanın kan basıncını durumunu, vücutta yaptığı hasarları, eşlik eden risk faktörlerini belirleyerek karar verir.

 

Hipertansiyon Daha Fazla Sık Sorulan Sorular

Telefon: +90 (312) 468 68 50 - 51

Cinnah Caddesi, No: 9 /3,
Çankaya, Ankara