Etnik Ayrımcılık Hipertansiyona Neden Oluyor
  • 180
  • 0

Etnik Ayrımcılık Hipertansiyona Neden Oluyor!

Toplumda en yaygın görülen sorunların başında hipertansiyon gelmektedir. Vücutta oluşturduğu tahribatlar nedeniyle hem birey hem de toplum sağlığında olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Ayrıca son yıllarda toplumda hipertansiyon görülme sıklığı daha da artmaktadır. Bunun birçok nedeni vardır. En başta şehirleşmenin etkileri fazladır. Toplumun yaşlanması, hareketsiz yaşam, yağlı ve tuzlu yiyeceklerin fazla tüketilmesi hipertansiyon görülme sıklığını artırmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri mozaik bir toplumdur ve bu ülkede birçok etnik grup yaşamaktadır. Bu etnik gruplardan Afrika kökenli, yani zenci Amerikalılarda hipertansiyon görülme sıklığı diğer etnik gruplara göre daha fazladır. Bu durum için birçok faktör ileri sürülmüştür.

Özellikle zenci toplumunun daha kilolu olması, düşük sosyoekonomik yaşantı içine olmaları, sigara ve alkol tüketimin fazla olması hipertansiyon görülme sıklığını ve buna bağlı ölümleri artırmaktadır.

Amerikan Kalp Birliğinin yayın organlarından Hypertension dergisinin temmuz sayısında bir araştırma yayınlanmıştır. Bu çalışmada geleneksel risk faktörleri yanında kişilerdeki etnik ayrımcılık deneyiminin hipertansiyon katkısı olup olmadığı araştırılmıştır.

Etnik Ayrımcılık Hipertansiyona Neden Oluyor
Etnik Ayrımcılık Hipertansiyona Neden Oluyor

Jackson Kalp Çalışması bünyesinde yapılan bu araştırmaya başlangıçta hipertansiyonu olmayan 1845 Afrika kökenli Amerikalı alınmıştır. Tüm çalışma süresince yaklaşık 954 (% 52) kişide hipertansiyon geliştiği gözlenmiştir. Bu kişilerde geleneksel risk faktörleri, eğitim, gelir düzeyi, meslek yanında tüm hayatları boyunca etnik ayrımcılık deneyimleri sorgulanmıştır. Yapılan ayrıntılı istatistik inceleme sonucunda düşük dozda etnik ayrımcılığa uğrayan kişilerde, daha fazla ayrımcılık yapılanlara göre hipertansiyonun daha az görüldüğü rapor edilmiştir. Günlük yapılan ayrımcılıkla hipertansiyon arasında ilişki bulunmamıştır. Tüm yaşamları boyunca bu ayrımcılığı yaşayanlarda risk daha yüksektir. Etnik ayrımcılığa bağlı hipertansiyon artışı sadece kadınlarda belirlenmiştir. Erkek kişilerde böyle bir etki olduğu saptanmamıştır.

Dünyada çok fazla etnik ayrımcılık olduğu düşünüldüğü zaman bu çalışmanın sonuçları önemlidir. Özellikle kadınlar bu bakımdan daha fala risk altındadır. Kadınlar hem cinsiyetlerinden hem de etnik kimliklerinden dolayı ayrımcılığa uğradıkları zaman hipertansiyon görülme riski daha da artmaktadır. Toplum olarak her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, önemli bir sağlık sorunu olan hipertansiyonun görülme sıklığını azaltabilir. Hipertansiyondan korunma amacıyla yapılan çalışmalara ayrımcılıkla mücadelenin de eklenmesi önemlidir. Tabi bu görüşün başka çalışmalarla desteklenmesi bu soruna karşı ilgiyi daha da yoğunlaştıracaktır.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *